epc certificaat
epc attest
epc waarden
epc keuring
elektrische keuring
epc platform
epc appartement
EPC berekenen
EPC aanvragen
energiedeskundige type A

Meer resultaten voor epc verlagen

epc verlagen
epc verlagen
Dit certificaat moet beschikbaar zijn zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Heeft u ook een elektrische keuring nodig? Vanaf slechts 60 extra kan u uw EPC uitbreiden met een elektrische keuring! BTW Prijs COMBI incl. slechts 198 ipv 262. slechts 229 ipv 293. slechts 239 ipv 293. slechts 239 ipv 293. slechts 279 ipv 303. Beste tarieven van de markt. Alle kosten inbegrepen btw transport. Indien er verschillende woonunits zijn in het gebouw studio's appartementen dient u één EPC per woonunit aan te vragen. Deze prijzen zijn incl. BTW en enkel geldig voor woongebouwen in Vlaanderen.
energieprestatiecofficint. energieprestatiecofficint.
de luchtdichtheid van de gebouwschil kierdichtheid luchtdoorlatendheid hierbij wordt gerekend met de q v10 waarde in dm3/s.m3. Installatietechnische methoden om de EPC te verlagen zijn o.m. combi HRww combi-cv-ketel met hoog rendement warmwatervoorziening. lage temperatuur verwarming LTV. warmteterugwininstallatie WTW lucht douchewater-WTW. nieuwe generatie cv-ketel HR-e. Bouwtechnische methoden op energieverlies tegen te gaan zijn o.m. zie ook energiezuinige woning. extreme isolatie van de gebouwschil daken muren en beganegrondvloer optimale kierdichting ofwel de luchtdichtheid van de woning vergroten drievoudig glas. serre om het aangrenzende woningdeel voor te verwarmen.
chiptuning
EPC Berekening.
Maak gebruik van onze gratis rekenmodules om het energieverbruik van jouw project te berekenen lees onze blog om extra inzichten te verwerven. Premies vanaf 2017 23-01-2017. Energielabel voor ventilatiesystemen 22-11-2016. Nieuwe premies voor warmtepompen vanaf 2017 28-10-2016. Telefoon 0474 / 927901.
infrarood verwarming
Energieprestatiecoëfficiënt Wikipedia.
Ga naar navigatie zoeken. De Energieprestatiecoëfficiënt EPC is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120 die sinds 1 juli 2012 de normen NPR 2916 utiliteitsbouw en NPR 5128 woningbouw vervangt. In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 08. 1 De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. 2 Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 06 voor woningen. 3 Vanaf 2015 is de EPC-norm voor woningen veranderd naar 04.
cooperatie
EPC Deskundigen Energieprestatiecertificaat.
Energieaudit EPA / EAP. Energieprestatiecertificaat EPC voor woningen. Een Energieprestatiecertificaat zorgt er voor dat de consument in een enkele oogopslag informatie krijgt over het energieverbruik van een woning. Bij de aankoop van een woning is het belangrijk om te letten op het energieverbruik aangezien deze kosten van huis tot huis sterk kunnen verschillen. De consument kan echter niet inschatten hoe het met de energiekwaliteit van de woning gesteld is. Daarom bestaat er nu sinds kort het Energieprestatiecertificaat. Het Energieprestatiecertificaat verschaft belangstellenden betrouwbare informatie over de energiekwaliteit van de woning waar zij interesse in hebben.
jacuzzi onderhoud
5 tips om de EPC-waarde van je huis te doen dalen.
pWanneer je woning een hoge EPC-waarde heeft heb je waarschijnlijk een hoog energieverbruik. Gelukkig zijn er enkele stappen die je kunt ondernemen om de EPC-waarde en je energiefactuur te doen dalen. Wij vertellen je hoe./p
kapper
De EPC-norm voor nieuwe huizen Fujitsu Climate.
In 2013 werd de EPC-norm Energie Prestatie Coëfficiënt voor nieuwe huizen verlaagd naar 0.6 en onlangs werd deze nog verscherpt tot 0.4. Door te kiezen voor een Fujitsu lucht/water warmtepomp type Waterstage kunt u de EPC van uw woning aanzienlijk verlagen meer dan met een HR gasketel. Een EPCvan 0.4 is perfect haalbaar indien de woning goed geïsoleerd is. Mede dankzij een Waterstage warmtepomp kan u de energierekening van uw woning met 30% tot 40% verlagen. Bovendien stoot u 60% tot 70% minder CO 2 uit dan verwarming op gas en draagt u zo uw steentje bij aan een gezonder milieu. De EPG-norm in Nederland. Op 1 juli 2013 trad de nieuwe EPC norm NEN 7120 in werking. Deze norm bevat een hernieuwde methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen.
zandstralen
Aanscherping EPC 04 voor woonfuncties Nieman Raadgevende Ingenieurs.
De EPC-eisen voor utiliteitsgebouwen worden 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. In dit artikel wordt ingegaan op de maatregelen en energieconcepten om te komen tot een EPC 04. Voor het realiseren van een EPC 04 kunnen diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden getroffen. Denk hierbij onder andere aan de thermische schil het verwarmings en tapwatersysteem en energiezuinig ventilatiesysteem. Het combineren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen leidt tot een optimaal energieconcept. Naast de aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en utiliteitsgebouwen worden ook de minimale eisen aan de warmteweerstand Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw. Vloeren Rc 35 mK/W niet gewijzigd. Gevels Rc 45 mK/W. Daken Rc 60 mK/W.
Parameters die het E-peil benvloeden Kennisdatabank energiezuinig bouwen.
Luchtlekken en bewust ventileren zijn verantwoordelijk voor 1/3 van het E-peil. Welke mogelijkheden bestaan er om binnen EPB het E-peil te verlagen door keuzes rond de ventilatie. Door de juiste hoeveelheid binnengebrachte lucht te beheersen en ze op de juiste plaats binnen te brengen. Door de systeemkeuze A-B-C-D indien er gewerkt wordt met waarden bij ontstentenis bij het ingeven in de EPB-software is de invloed op het E-peil eerder beperkt. Door het leveren van een kwaliteitsbewijs over de uitvoering van een ventilatiesysteem de m-factor. Dit kwaliteitsbewijs bekijkt de juiste afstelling van de debieten de luchtdichtheid van de kanalen en de kwaliteit van goede zelfregelende RTOs. Door het verbruik te beperken van een ventilator bij mechanische ventilatie.

Contacteer ons