epc certificaat
epc attest
epc waarden
epc keuring
elektrische keuring
epc platform
epc appartement
EPC berekenen
EPC aanvragen
energiedeskundige type A

Meer resultaten voor epc brussels

epc brussels
Onze activiteiten EPC EPB Energie-advies Energie Adviesbureau Astrenergie.
Wij staan u bij in uw investeringsanalyses het kiezen van de juiste technische oplossingen en/of het zoeken naar energiebesparingen. Wij geven onafhankelijk advies en zijn niet gelinkt aan producenten of leveranciers. Concreet zorgen we voor. Energieprestatiecertificaten EPC voor Vlaanderen en Brussel. Een EPC is verplicht voor woningen appartementen en studio's die verkocht of verhuurd worden. Een EPC is 10 jaar geldig ook als het gebouw in deze periode opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Een EPC wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar bij verkoop. Een EPC wordt in de vorm van een kopie bij de huurovereenkomst gevoegd bij het verhuren van de woning. De eigenaar is verantwoordelijk. De eigenaar van het gebouw dat te koop of te huur wordt gesteld is verantwoordelijk om het EPC te laten opstellen.
kalender maken
Lijst van de EPB-cerificateurs voor wooneenheden natuurlijke personen.
Prins Boudewijnstraat 69 / 1. Jetse Steenweg 479 / 4D. Tentoonstellingslaan 408 / 59. René Magrittegaarde 1 / 002.
fiets ophangen
Energieprestatiecertificaten Belgium.be.
Energieprestatiecertificaat EPC in Vlaanderen. Toegekend aan woningen bij verkoop/verhuur kantoren scholen en residentiële gebouwen bij nieuwbouw. Het EPC bij bouw geeft aan dat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen. EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. Het EPC bij bouw maakt het bovendien mogelijk de energieprestatie van een gebouw het E-peil te vergelijken met het maximale E-peil. Het EPC bij verkoop/verhuur van woningen geeft aan hoe energiezuinig de woning is en is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden.
Centrale verwarming rendementsmeting en EPC.
EPC verwarming Brussels Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verwarming van gebouwen verantwoordelijk voor bijna 70 % van de broeikasgasemissies. Met het oog op de vermindering van deze emissies legt het Besluit van 03/06/2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalde energie eisen EPB op voor de verwarmingssystemen van de gebouwen. De eisen hebben betrekking op de installaties voor centrale verwarming die 1 of meerdere verwarmingsketels van meer dan 20kW omvatten. Deze vereisten zijn gericht op een minimale energie-efficiëntie en op een vermindering van de milieueffecten van deze installaties.
Vincent VAN WALLEGHEM energieprestatiecertificaat EPC.
Kopen huren en lenen. In de context van energieprestatiecertificaat EPC vindt u op notaris.be nog volgende 10 artikels. Zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het energieprestatiecertificaat EPC. 2 Het energieprestatiecertificaat EPC. Het EPC licht de kandidaat-huurder in over de energetische kwaliteit van de woning of het appartement. 3 Het energieprestatiecertificaat EPC. Het EPC licht de kandidaat-huurder in over de energetische kwaliteit van de woning of het appartement. 4 U verkoopt of verhuurt uw woning? Dan heeft u een energieprestatiecertificaat nodig. Indien u uw woning wenst de verkopen of te verhuren heeft u binnenkort een EnergiePrestatieCertificaat.
U verhuist? Vraag het Energieprestatiecertificaat aan en kies voor een energiezuinige woning Callmepower.be.
Updated by Anny ROELANDTS on 14-03-2017. Bij verkoop of verhuur van een woning en voor sommige openbare gebouwen moet in Vlaanderen een Energieprestatiecertificaat EPC verplicht aanwezig zijn. Voor het Brussels Hoofstedelijk Gewest spreekt men van een EPC-Brussel of Performance Energétique des Bâtiments/PEB-Bruxelles. In Wallonië kreeg het certificaat de naam Certificat PEB. Ook in deze regios is het EPC verplicht. Hier vindt u alles wat u wil weten over een EPC. Wat is een Energieprestatiecertificaat en wat is het nut? Informatie over de energieprestatie van de woning. Een waardemeter bij aankoop en huur. Een instrument voor een beter leefmilieu. Voor welk woongebouw moet u een EPC aanvragen? Wie mag een EPC afleveren?
EPB-certificaat Leefmilieu Brussel.
die een onroerend goed gesitueerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de markt brengt verkoop verhuur vastgoedleasing toekenning van een zakelijk recht enz moet verplicht over een EPB-certificaat beschikken van zodra het op de markt wordt gebracht. Afhankelijk van de bestemming van dit goed betreft het een EPB-certificaat. voor een tertiaire eenheid momenteel betreft dit enkel kantoorruimtes groter of gelijk aan 500m. Het EPB-certificaat heeft een informatief doel. Het drukt de energieprestatie van een onroerend goed uit op een schaal van A heel zuinig tot G heel energieverslindend voor kandidaat-kopers of huurders.
Agoria treedt toe tot Think Tank EPC.
The EPC is the think tank in Brussels when it comes to organizing policy debates with the people that matter on the issues that matter. These range from high-level Policy Briefings to expert workshops and multi-stakeholder panel discussions Policy Dialogues. EPC is een van de meest vooraanstaande kenniscentra op vlak van Europese zaken en telt meer dan 400 leden bedrijven federaties ngos diplomatieke vertegenwoordigers. Voor de industrie zijn bedrijven zoals ABB GE Nokia Schneider Electric en Siemens bijvoorbeeld lid. Ook verenigingen als BusinessEurope DigitalEurope Orgalime en ZVEI zijn er vertegenwoordigd.

Contacteer ons