epc certificaat
epc attest
epc waarden
epc keuring
elektrische keuring
epc platform
epc appartement
EPC berekenen
EPC aanvragen
energiedeskundige type A

Meer resultaten voor energieprestatie

energieprestatie
energieprestatie
De verplichte EPC energieprestatiecertificaat in Vlaanderen aan de beste prijs van de markt. Uiteraard Certicontrol!
Product ISSO.
fietsophangsysteem
Energieprestatie audit en energieprestatie-certificaat.
Energieauditor geaccrediteerd door het VEA Vlaamse Energie Agentschap. Veiligheidscordinatie EPB-verslaggeving tegen een budgetvriendelijke prijs! Luchtdichtheidstest/blower-door test vanaf 300 euro! Erkend Energiedeskundige door Vlaams Energie Agentschap EP10543.
polyurea elastomer
Energieprestatie.
Bel ons op 02 505 45 45. Kolonienstraat 40 1000 Brussel. Op 29 november 2013 werd het wijzigingsbesluit dat enkele aanpassingen doorvoert in het Energiebesluit definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het wijzigingsbesluit regelt onder meer. het stappenplan van het E-peil tot 2021. de verstrenging van de Umax-eisentabel vanaf 2015. de invoering van systeemeisen vanaf 2015. de invoering van eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015. Stappenplan van het E-peil tot 2021. Het maximale E-peil voor nieuwe gebouwen wordt de komende jaren stelselmatig aangescherpt.
stress
EPB-eisen Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. De EPB-eisen hangen af van. de bestemming van het gebouw wonen winkels sporthal. de aard van de werken nieuwbouw renovatie ingrijpende energetische renovatie functiewijziging. het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding. Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal gebouwd worden. Wanneer zijn de EPB-regels van toepassing? De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen.
sophos
EPC openbare gebouwen energieprestatie certificaat openbare gebouwen.
hypotheek berekenen
EUR-Lex en0021 FR EUR-Lex.
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen. WAT DOET DEZE RICHTLIJN? Deze wetgeving moet de energieprestaties van gebouwen in de EU verbeteren door rekening te houden met verschillende klimaat en lokale omstandigheden. De richtlijn stelt minimumeisen en een gemeenschappelijke methodologie en heeft betrekking op energie voor verwarming warm water koeling ventilatie en verlichting. Nationale autoriteiten moeten kosteneffectieve minimumeisen voor energie-prestaties opstellen. Deze moeten minstens om de vijf jaar worden herzien. Ze moeten betrekking hebben op verwarming warm water airconditioning en grote ventilatiesystemen.
Welke EnergiePrestatie en Binnenklimaat-eisen zijn voor mijn bouwproject van toepassing? Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Moet ik een energiebeleidsovereenkomst EBO afsluiten? Home Thema's Klimaat energie Wettelijke aspecten EnergiePrestatie en Binnenklimaat-eisen. Welke EnergiePrestatie en Binnenklimaat-eisen zijn voor mijn bouwproject van toepassing? Sinds 1 januari 2006 moet er bij nieuwbouw of bij een verbouwing rekening gehouden worden met EPB of EnergiePrestatie en Binnenklimaat-eisen. Het doel van deze wetgeving is de bouwheer en de architect bij nieuwbouw of gelijkgestelde grondige renovatie en bij een gewone renovatie of een ingrijpende energetische renovatie bewust te maken van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw en van de energieprestatie van de technische installaties.
Energieprestatie van gebouwen EPB nieuwe eisen 2015. Energieprestatie van gebouwen EPB nieuwe eisen voor 2015 1819.be.
Bel ons s morgens terug of op dinsdagavond. Wie kan mij helpen? Energieprestatie van gebouwen EPB nieuwe eisen voor 2015. Energieprestatie van gebouwen EPB nieuwe eisen voor 2015. Zijn of worden er kantoren tertiaire sector in uw gebouw ondergebracht of wordt het nu of in de toekomst gebruikt voor onderwijs of huisvesting? Met ingang van 1 januari 2015 moeten de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor dit type gebouw voldoen aan de nieuwe eisen die een hoge energieprestatie beogen. Om welke gebouwen gaat het? Kantoren en diensten intellectuele diensten vrije beroepen vastgoedproducten tertiaire sector.

Contacteer ons