epc certificaat
epc attest
epc waarden
epc keuring
elektrische keuring
epc platform
epc appartement
EPC berekenen
EPC aanvragen
energiedeskundige type A

Meer resultaten voor EPC Brussel

EPC Brussel
Link22 Energie EPC brussel.
EPC brussel / wallonië. EPC Brussel Wallonië CPE. Vanaf 1 mei 2011 moet bij iedere vastgoedtransactie verkoop of verhuring vastgoedleasing toekenning van een zakelijk recht van een huis of appartement in het Brusselse gewest een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn. Het EPC informeert de kandidaat-koper of huurder over hoe energiezuinig de te kopen of te huren woning is. Het zal de eigenaars van minder energiezuinige gebouwen er wellicht ook onrechtstreeks toe aanzetten om enkele energiebesparende investeringen uit te voeren.
lenen berekenen
Wat is het EPB-certificaat? Energids.
Dit officiële document waarmee de energieprestaties van het gebouw worden aangetoond is 10 jaar geldig op voorwaarde dat de energiekenmerken van het gebouw niet worden gewijzigd. Merk op In Brussel is het EPB-certificaat verplicht terwijl in Vlaanderen het EPC geldt het Energie Prestatie Certificaat. Een onmisbaar paspoort om te kunnen verkopen of verhuren. Sinds 2011 moeten alle woningen ongeacht hun oppervlakte en alle kantoren van meer dan 500 m in het Brussels Gewest EPB-gecertificeerd zijn om te kunnen worden verhuurd of verkocht. In advertenties moeten de energieklasse A tot G en de CO2-uitstoot worden vermeld zoals opgenomen in het EPB-certificaat. Bij de ondertekening van het huurcontract moet een kopie van het EPB-certificaat aan de huurder worden bezorgd.
goochelaar
EnergiePrestatieCertificaat Vlaanderen EPC in de 3 Gewesten.
Men moet het steeds voorleggen aan de kandidaat-koper. Enkel EPB-certificateurs die erkend zijn door Leefmilieu Brussel mogen deze certificaten opmaken. Vanaf 1 november 2011 wordt ook bij verhuur het EPC geïntroduceerd. Het EPC in het Waals Gewest. Vanaf 1 juni 2010 moeten alle Waalse woningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd tussen 1 december 1996 en 30 april 2010 over een energieprestatiecertificaat beschikken bij verkoop. Vanaf 31 december 2010 moeten alle eengezinswoningen dus ook de oudere woningen verplicht van een EPC vergezeld zijn bij verkoop. Pas op 1 juni 2011 wordt het EPC verplicht bij verhuur van woningen en bij verkoop en verhuur van appartementen. Enkel de certificateurs-PEB die erkend zijn door de Waalse overheid mogen de certificaten afleveren. Het energieprestatiecertificaat verplicht in Vlaanderen.
vaatwasser
BG Energy Improvements.
In Vlaanderen is een EPC verplicht bij de verkoop van een residentieel gebouw vanaf 1 november 2008 en bij de verhuur vanaf 1 januari 2009. In Brussel is een EPC verplicht bij de verkoop van een residentieel gebouw vanaf 1 mei 2011 en bij de verhuur vanaf 1 november 2011. Hoe verloopt de opmaak van een EPC? Nadat wij een afspraak met u hebben vastgelegd komt een energiedeskundige ter plaatse voor de woning te inspecteren. Hij inspecteert het dak de muren de vloer de ramen de gebruikte isolatiematerialen de verwarmingsinstallatie etc. Voor de inspectie hiervan moet de energiedeskundige nauwgezet het inspectieprotocol volgen dat werd opgesteld door het Vlaams Energie Agentschap VEA of het Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM.
muurbeugel fiets
EPC Tervuren/Overijse/Hoeilaart/Brussel Energie Prestatie Certificaat.
Wij werden door de Vlaamse en de Brusselse overheid erkend als energiedeskundige type A en EPB certificateur. Onze doelstelling is om u u snel en efficiënt een energieprestatiecertificaat EPC tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding te bieden. Om een goede en correcte service te verlenen focussen wij ons in eerste plaats op eigen streek Tervuren Overijse Hoeilaart Huldenberg Zaventem Wezenbeek-Oppem. Wij hopen u binnenkort tot onze tevreden klanten te rekenen! Maak een online prijssimulatie. Nu ook in Brussel. Vanaf nu staat wij ook tot uw dienst voor de opmaak van EPB-certificaten in Brussel. Onze prijzen zijn all-in en omvatten ook de verplaatsing lees meer.
camping
EPC Energieprestatiecertificaat nodig? Certicontrol natuurlijk!
Deze prijzen zijn incl. BTW en enkel geldig voor woongebouwen in Vlaanderen. Neem contact op met info@certicontrol.be voor prijzen in Wallonië en Brussel. Wat is een EPC energieprestatiecertificaat? Het EPC of energieprestatiecertificaat moet ervoor zorgen dat potentiële kopers of huurders de energiezuinigheid van een woning kunnen inschatten en deze informatie kunnen meenemen in hun beslissingsproces. Daarnaast kunnen verkopers de energiebesparende kenmerken van een woning benadrukken. Het EPC beschikt over een kengetal dat een indicatie geeft van het berekend energieverbruik. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh per m bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal houdt rekening met de isolatie en de luchtdichtheid van de woning. De installaties voor verwarming en voor de productie van warm tapwater worden ook beoordeeld.
waterontkalker
EPB-certificaat Leefmilieu Brussel.
Voor nieuwe gebouwen wordt er ook een EPB-certificaat afgeleverd! Leefmilieu Brussel reikt voor alle nieuwe gebouwen met als bestemming wooneenheden kantoor of onderwijs waarvoor de stedenbouwkundige vergunning vanaf 2 juli 2008 werd aangevraagd een EPB-certificaat nieuw gebouw uit op basis van de EPB-aangifte ingediend door de EPB-adviseur die de bouwwerf opvolgde. Dit EPB-certificaat is sterk gelijkend op datgene dat door een certificateur wordt afgeleverd. Het heeft dezelfde geldigheidsduur en kan tijdens een vastgoedtransactie worden voorgelegd. Raadpleeg voor bijkomende informatie de paginas EPB Bouwen en renoveren. Datum van de update 31/03/2017. Een woning kiezen op basis van de milieu-impact.
EPC Immochecker.
Bij een EPC/EPB wordt gecontroleerd in welke mate woning voldoet aan de regels inzake energieprestatie opgelegd door de overheid conform de klimaatdoelstellingen. In Vlaanderen geldt het EPC. In Brussel geldt het EPB dat gelijkaardig is aan het EPC. Wat is een EPC/EPB? Controle isolatie in vloer muren en plafonds. Controle van Cv en sanitair warm waterinstallatie. Controle van ramen en deuren. Controle op groene energie zoals zonnepanelen zonneboilers etc. Berekenen van de energieprestatie van de woning. Afleveren van het conformiteitsattest. Wettelijke geldigheid van het EPC/EPB. Een keuring is 10 jaar geldig. Indien de score minder gunstig is dan verwacht is het niet nodig maar wel ten zeerste aan te raden om de zwakke punten aan te pakken.

Contacteer ons